Detail of the student project

List
Topic:Aplikace evolučních algoritmů pro optimalizační problémy
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Jiří Kubalík Ph.D.
Announce as:DP
Description:Cílem je navrhnout, naprogramovat a experimentálně odzkoušet aplikaci evolučního algoritmu na zvolený reálný optimalizační problém.
Instruction:Prostudujte základní principy evolučních algoritmů. Zaměřte se speciálně na klasické metody, jako jsou genetické algoritmy, evoluční strategie, a genetické programování. Pro zvolený optimalizační problém naimplementujte vlastní evoluční algoritmus. Experimentálně ověřte jeho funkčnost a výsledky vyhodnoťte.
Date:18.09.2006
Responsible person: Petr Pošík