Detail of the student project

List
Topic:ROC křivky ve strojovém učení
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:DP
Examiner:Ing. Lenka Nováková
Description:Proveďte důkladnou rešerši toho, pro jaké účely se v rámci strojového učení používají ROC křivky. Navrhněte, jak by je bylo možné používat jako prostředek pro redukci počtu uvažovaných atributů či jako rozhodovací kriterium při konstrukci modelu studovaných dat. Navrženou metodu implementujte a otestujte na vhodném typu dat.
Instruction:viz Popis
Bibliography:podle pokynů vedoucí práce
Realization form:rešerše a implementace
Date:28.10.2006
Responsible person: Petr Pošík