Detail of the student project

List
Topic:Modely prostředí založené na symetricko-perturbačním modelu prostředí
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc., Ing. Roman Mázl Ph.D.
Announce as:DP
Description:Prostudujte problematiku výstavby modelů prostředí s uvažováním prostorové neurčitosti. Implementujte metodu založené na symetricko-perturbační reprezentaci (SPmodel) prostředí pro pro výstavbu mapy pro mobilní robotiku. Experimentálně ověřte vlastnosti na různě strukturovaných prostředích.
Bibliography:http://www.cas.kth.se/SLAM/Papers/Caste_TRA_2001.pdf
http://www.cas.kth.se/SLAM/Papers/Caste_TRA_1999.pdf

http://robot.anu.edu.au/~david/slam2004/
http://www.cas.kth.se/SLAM/toc.html
Realization form:Implementace v C++, Java, Matlab
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík