Detail of the student project

List
Topic:Mapování neznámého prostředí mobilním robotem
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Libor Přeučil CSc.
Announce as:DP
Description:Zvolte či navrhněte a implementujte vhodnou metodu pro exploraci neznámého prostředí mobilním robotem. Výsledkem explorace má být mapa volného prostoru, který je dostupný pro pohyb robotu.
Instruction:Pro realizaci se předpokládá použití laserového dálkoměru, popř. kamery.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:Návrh, implementace metod (Matlab, C++) a praktický experiment.
Date:28.06.2007
Responsible person: Petr Pošík