Detail of the student project

List
Topic:Automatické vyhledávání aktivity jednotlivých neuronů (Clustering)
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP
Examiner:MUDr. Jakub Otáhal
Description:Cílem práce je vytvořit software pro automatické vyhledání a následnou analýzu aktivity jednotlivých nervových buněk. Jedná se o vyhledání hrotů a jejich prostorové umístění ze záznamu čtyř prostorově umístěných elektrod snímajících extracelulární potenciál.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:vytvořit program
Date:16.10.2006
Responsible person: Petr Pošík