Detail of the student project

List
Topic:Paralelní a distribuované výpočty pro dobývání znalostí z dat
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. RNDr. Olga Štěpánková CSc.
Announce as:DP
Description:
Instruction:Proveďte prostřednictvím webu důkladný průzkum aktuální nabídky paraleních algoritmů používaných pro dobývání znalostí z dat. Prostudujte doporučenou litearturu a implementujte zvolený algoritmus strojového učení pomocí paralelního algoritmu. Srovnejte výpočetní složitost svého algoritmu s klasickým sekvenčním postupem jak teoreticky, tak na experimentálních datech.
Bibliography:M. El-Hajj, O.R. Zaiane: Parallel Association Rule Mining and Minimum Interprocessor Communication, PADD 2003
Date:28.10.2006
Responsible person: Petr Pošík