Detail of the student project

List
Topic:Zpracování kožního odporu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Milan Šorf Ph.D.
Announce as:DP
Examiner:MUDr. Jana Hlávková
Description:Naměřte kožní odpor při psychické a fyzické zátěži a zpracujte tento signál. Provedte klasifikaci jednotlivých respondentů pomocí metod UI.
Instruction:1) Provedte meření kožního odporu na respondentech
2)Zpracujte signál kožního odporu
3) Provedte klasifikaci respondentů v závislosti na kožním odporu
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:laboratorní
Date:19.09.2007
Responsible person: Petr Pošík