Detail of the student project

List
Topic:Rozpoznání typu automobilu z jednoho snímku
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Jiří Matas Dr.
Announce as:DP,BP,PMI,SOP
Description:Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit metodu pro rozpoznávání typu automobilu z jednoho snímku, a to bez omezení na místo pohledu a osvětlení. Práce využije detektor lokálních afinních rámců, který je k dispozici v Centru strojového vnímání. Jádrem práce bude nalezeni reprezentace 3D objektu a návrh metody matchování modelu a lokálních rámců detekovaných v obraze.
Instruction:Pasivní znalost angličtiny je nutná.
Bibliography:Duda, Hart, Stork- Pattern Recognition
Date:12.05.2019
Responsible person: Petr Pošík