Detail of the student project

List
Topic:Specializované medicínské moduly
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:
Announce as:DP
Description:Expertní systémy ve zdravotnictví jsou dosud provozovány jen na vybraných výzkumných pracovištích a klinikách. Jejich využití však žádá stále více privátních i státních zdravotnických zařízení.

Zadání je externí. O další info a spojení na zadávajícího se obracejte na paní prof.RNDr.Olgu Štěpánkovou,CSc, která
je garantem zadání v rámci katedry.

Instruction:1)Popište stav využití speciálních modulů ve zdravotních informačních systémech.
2)Navrhněte vhodné rozhraní a obecnou strukturu speciálního medicínského modulu pro plošné nasazení k stávajícím zdravotnickým informačním systémům.
3)Návrh ověřte na modulu pro predikci Downova syndromu (OSQ – modul).

Date:09.12.2005
Responsible person: Petr Pošík