Detail of the student project

List
Topic:Vektorizace křivek, v Matlabu, modul do souboru příkladů
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Prof. Ing. Václav Hlaváč CSc.
Announce as:BP
Examiner:Ing. Jan Kybic, PhD.
Description:Práce přispěje k budovanému systému ilustračních příkladů pro cvičení a také 3. vydání knihy Šonka, Hlaváč, Boyle: Image Processing, Analysis, and Machine Vision. V práci budou reimplementovány známé algoritmy, ověřeny na ukázkových příkladech a zdokumentovány v angličtině.

Tato BP se zaměří na vektorizaci křivek a implementuje asi tři metody podle pokynu vedoucího práce.
Instruction:Dostanete ústně.
Bibliography:Ĺ onka M., Hlaváč V., Boyle R.B.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, 3rd Edition, Thomson Engineering, Boston, 2007.

Jinak učebnice popočítačového­, kteých je v knihovně CMP mnoho.
Realization form:Návrh, experimenty, zkušební kód v Matlabu, dokumentace, www stránka (vše v angličtině)
Date:02.09.2009
Responsible person: Petr Pošík