Detail of the student project

List
Topic:Vytvoření programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Marcela Fejtová
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Description:Cílem práce je vytvořit speciální programovou podporu pro kompenzaci vývojové dyslexie. Dyslexie je nepochybně příčinou špatného čtení – porucha schopnosti poznávat jednotlivá písmena, dávat je správně dohromady a z jejich složenin poznat smysl daného významu, resp. daných symbolů. Programová podpora poskytne pacientovi podporu při kompenzování vývojové dyslexie.
Instruction:a) Seznámení se s problémem.
b) Vytvoření speciální programové podpory pro kompenzaci vývojové dyslexie.
c) Experimentální ověření programu.
Bibliography:dodá vedoucí práce
Realization form:vytvoření programu
Date:16.10.2006
Responsible person: Petr Pošík