Seznam

Téma:Korekce jasové intenzity v obrazech z magnetické rezonance
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Magnetická rezonance (MRI) je neinvazivní lékařská metoda pro snímání obrazů převážně měkkých tkání. Jedním z nedostatků této metody je ten, že jas v obraze je lokálně ovlivněn nehomogenitou přijímacích cívek. Tento problém se negativně projeví především při automatickém zpracování MRI snímků např. při segmentaci apod.

Na obraze řezu lidským tělem je pouze omezené množství různých druhů tkání, kde každá má svoji specifickou jasovou intensitu za daných snímacích podmínek. S přihlédnutím k výskytu šumu můžeme říci, že histogram obrazu odpovídá směsi několika Gaussovských rozdělení.

Základním problémem při odstranění této jasové modulace je správné rozdělení oblastí podle příslušnosti k danému typu látky. Váš úkol bude nalézt hladkou funkci, která bude odpovídat zkreslení obrazu vlivem nehomogenity cívek. Počítá se s použítím metody maximální věrohodnosti a fitování polynomem nízkého stupně - např. s použítím B-spline.
Literatura:Dodá vedoucí práce
Realizace:Očekává se implementace v Matlabu nebo C.
Vypsáno dne:23.09.2008