Seznam

Téma:Vizualizace dat jako podpora pro Data mining
Vedoucí:Ing. Lenka Vysloužilová Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Popis:Vizualizace je důležitým nástrojem pro průzkum dat při procesu Data miningu, i pro prezentaci a komunikaci s vlastníkem dat. Cílem této práce je rozšíření možností vizualizace dat v systému SumatraTT.
Pokyny:1) Seznámení se s metodami vizualizace, zejména s metodami multidimensionálními
2) Implementace vybrané metody jako modulu pro systém SumatraTT
3) Ověření funkce metody a příklady použití vybrané metody při průzkumu reálných dat
Literatura:dodá vedoucí práce
Realizace:realizace programu v Javě
Vypsáno dne:05.10.2009