Seznam

Téma:Automobil, který vidí kolem sebe
Vedoucí:Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Tato práce bude součástí aplikačního projektu interactIVe, ve kterém se vyvíjí systém asistující při řízení automobilu. Základním cílem naší části projektu je za jízdy měřit vzdálenost k okolním objektům pomocí standardní kamery umístěné na vozidle a rozpoznávat objekty v okolí vozidla. Takový senzor je velmi kompaktní a může nahradit dosud používané sonary, radary a rangefindery, jaké známe například z vozidel, které soutěžily na DARPA Grand Challenge. Možnost pracovat s obrazem dovoluje rozšířit funkci o "porozumění scéně", například o rozeznání chodce od pasivní překážky a o predikci jeho chování.

hloubkova-mapa

Zájemce bude bude součástí výzkumného týmu, v kterém se pracuje s metodami počítačového vidění, digitálního zpracování obrazu, sledování pohybu (tracking), odhadování vlastního pohybu z videosekvence a rozpoznávání objektů

Konkrétní téma práce bude upřesněno na základě vzájemných preferencí.

Dotazy na sara@cmp.felk.cvut.cz.
Pokyny:Bude upřesněno při zadání.
Realizace:bude upřesněno při výběru konkrétního tématu
Vypsáno dne:31.08.2010