Seznam

Téma:Detekce objektů náhodně inicializovaným sledováním
Vedoucí:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D., Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Individuální projekt
Popis:(a)Nastudujte problematiku sledování a detekce objektů v obraze. Implementujte algoritmus sledování předem známých objektů vyvíjený na katedře kybernetiky.

(b)Algoritmus použijte pro detekci objektu pomocí mnohonásobné inicializace.

(c)Seznamte se s problematikou implementace algoritmů na grafických kartách a ověřte použitelnost metody v reálném čase a na reálných scénách.
Literatura:Dodá školitel v průběhu řešení.
Realizace:MATLAB, C/C++, GPU implementace dle casovych dispozic
Vypsáno dne:02.10.2007