Seznam

Téma:Využití databází pro deskripční logiky
Vedoucí:Ing. Petr Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Nedávno představená rodina jazyků DL-Lite umožňuje využít relační databáze pro ukládání rozsáhlých dat. Cílem práce je implementovat a porovnat inferenční stroj pro zvolenou variantu DL-Lite, a porovnat výhody a nevýhody různých relačních schémat.
Pokyny:1. Prostudujte problematiku deskripčních logik a zejména rodiny jazyků DL-Lite.
2. Implementujte inferenční stroj pro zvolenou variantu DL-Lite na základě známého rozhodovacího algoritmu.
3. Navrhněte a implementujte vhodně zvolená relační schémata pro ukládání znalostních bází v jazyku DL-Lite a porovnejte jejich efektivitu.
Literatura:- F. Baader, D. Calvanese, D. McGuinness, D. Nardi, P. Patel-Schneider (Editors). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications. Cambridge University Press, 2003
- D. Calvanese, G. De Giacomo, M. Lenzerini, R. Rosati, G. Vetere. DLLite: Practical Reasoning for Rich DLs (2004), In Proc. of the 2004 Description Logic Workshop (DL 2004). CEUR Electronic Workshop Proceedings, http: //ceur-ws.org/Vol-104
Realizace:Java, SQL
Vypsáno dne:29.02.2008