Seznam

Téma:Praca s ultrazvukovym pristrojom EchoBlaster, rekonstrukce obrazu z RF signalu
Vedoucí:Mgr. Marián Uherčík , Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce
Popis:Mame UZ pristroj EchoBlaster s  analogovym RF vystupom a USB rozhranim.
Standardne dodavany software poskytuje funkce bezneho ultrazvuku.
Oproti tomu praca s RF signalom ma vyhodu, ze data obsahuju priamo
odrazeny akusticky signal ktory nasnimal UZ skener. Obrazok vytvoreny
z  takychto dat ma lepsie axialne rozlisenie a nie je degradovany funkciami na
spracovanie obrazu. Pre komunikaciu pomocou USB rozhrania mame driver
pre Windows. Pre ziskanie RF signalu pouzijeme digitalizacnu
vstupno-vystupnu kartu. Uloha sa da rozdelit do niekolko casti:


Uloha 1:
Mame driver pod Windows pro UZ pristroj. Software Development Kit
(SDK) je v -B jazyku C++. Uloha je:
- napisat wrapper pre MATLAB pre ovladanie UZ pristroja
- vytvorenie dokumentacie a  uzivatelskej prirucky
Poziadavky na studenta:
- programovanie v  MATLAB, C++

Uloha 2 (nezavisla na ulohe 1):
Pre ziskanie RF signalu pouzijeme digitalizacni kartu.
K ni existuje driver a SDK pod Windows v jazyce C i pod Matlabem.
Uloha je:
- naucit se nakonfigurovat digitalizacni kartu
- vytvorenie MATLAB wrapper pro ovladanie digitalizacni karty
- naucit se nasnimat RF signal
- demonstracna aplikacia v MATLABe s funkciou ulozenia do suboru
Poziadavky na studenta:
- programovanie v MATLABe, eventualne v C
- Znalosti o digitalizacii signalu a zakladni funkci ultrazvuku

Uloha 3 (pokracovanie uloh 2,3):
- rekonstruovat UZ obrazok z RF signalu (obalka signalu, logaritmicka
kompresia, interpolace)
- implementovat standartne nastavenia a funkcie pre vytvaranie UZ obrazku
(napr. vylepsenie kvality obrazu)
- vytvorenie systemu v  MATLABe s uzivatelskym rozhranim s uvedenymi
vlastnostami a funkciou ulozenia do suboru
- porovnat kvalitu rekonstruovaneho obrazka (z RF signalu) s obrazkom
ziskanym z dodavaneho softwaru
- urobit experimenty na fantomoch imitujucich realnu tkaninu
Poziadavky na studenta:
- programovanie v MATLABe, znalost zakladu zpracovani signalu a obrazu
a cinnosti ultrazvuku

Uloha 4 (pokracovanie uloh 1 a 3):
- integracia MATLAB wrappera pre UZ skener tak aby sa dal sucasne
ovladat UZ skener i digitalizace.
- vytvorenie klient-server aplikacie tak aby sa ultrazvuk a
digitalizace daly ovladat aj
z Linuxu (tato cast da sa oddelit samostatne)
Poziadavky na studenta:
- programovanie v   MATLABe
- znalost architektury klient-server
Literatura:Doda vedouci prace.
Realizace:kod Matlabu a v C
Vypsáno dne:06.03.2008