Seznam

Téma:Využití ontologií pro inteligentní správu portfolia produktů
Vedoucí:Ing. Petr Křemen Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Popis:Inteligentní prohledávání a údržba rozsáhlých znalostních bázích produktů se dostává do popředí zájmu velkých nadnárodních společností. Práce má zmapovat stávající možnosti využití ontologií pro správu produktových portfolií a na jejich základě navrhnout sémantický popis portfolia produktů společnosti CA.
Pokyny:1. Prostudujte problematiku deskripčních logik a z nich odvozených jazyků pro sémantický web - OWL, OWL2.
2. Prozkoumejte současné možnosti správy portfolia produktů, zejména ty, které využívají sémantické technologie.
3. Navrhněte a implementujte ontologii portfolia produktů společnosti CA a analyzujte vhodnost různých modelovacích technik.
4. Vyhodnoťte možnosti a omezení zvoleného sémantického popisu na základě uživatelských požadavků a na vhodných testovacích dotazech v jazyce SPARQL.
Literatura:- F. Baader, D. Calvanese, D. McGuinness, D. Nardi, P. Patel-Schneider (Editors). The Description Logic Handbook: Theory, Implementation and Applications. Cambridge University Press, 2003
- jazyk OWL - http://www.w3.org/TR/owl-features
- dotazovaci jazyk SPARQL - http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query
Realizace:kod v OWL, Java
Vypsáno dne:18.06.2008