Seznam

Téma:Odhadování přesnosti elastické registrace obrazů pomocí metody bootstrap
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Rozšíření algoritmu odhadování přesnosti registrace na základě metody
"bootstrap" na algoritmus elastické registrace pomocí B-splinů.
Pokyny: Seznamte se s úlohou a algoritmy registrace obrazů. Statistická
metoda "bootstrap" byla zatím použit pro odhadování přesnosti
jednoduchých registrační algoritmů typu "block matching" [1-3]
Úkolem studenta bude metodu rozšířit na algoritmus elastické
registrace obrazů pomocí B-splinů [4] a toto rozšíření implementovat.

Student může vycházet ze dvou existujících implementací [4] v jazycích
Python+C nebo C++ a z implementace metod [1-3] v jazyce Ocaml.

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace, popis metody v textové podobě a experimentální ověření
vlastností metody. V případě úspěšné realizace možnost publikace
na některé mezinárodní konferenci, eventuelně i v odborném časopise.
Možnost pokračování ve formě doktorského studia.

:Predpoklady:
Dobrá znalost angličtiny, statistiky, zpracování obrazů.
Výborná znalost programování. Schopnost intenzivní samostatné tvůrčí
práce. Znalost Unixu, LaTeXu. Znalost nebo ochota si rychle osvojit
použité programovací jazyky (Matlab, Python, Ocaml, C, C++).
Literatura: 1. Jan Kybic. Fast no ground truth image registration accuracy evaluation: Comparison of bootstrap and Hessian approaches. In Proceedings of ISBI, 2008. 2. Jan Kybic and Daniel Smutek. Image registration accuracy estimation without ground truth using bootstrap. In R. Beichel and M. Sonka, editors, CVAMIA: Computer Vision Approaches to Medical Image Analysis, number 3117 in Lecture Notes in Computer Science, pages 61-72. Springer, May 2006. 3. Jan Kybic. Two Methods for Image Registration Uncertainty Estimation without Ground Truth. (doda vedoucÍ práce)
Realizace:kod v matlabu
Vypsáno dne:23.09.2008