Seznam

Téma:Modul odhadování přesnosti registrace obrazů pro knihovnu Insight toolkit (ITK)
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Implementace obecného modul pro knihovnu ITK pro vyhodnocování
přesnosti (neurčitosti) výsledků registračních algoritmů.
Pokyny: Seznamte se s úlohou registrace obrazů, implementací registračních
algoritmů v knihovně ITK (www.itk.org) a metodou "bootstrap" pro
odhadování přesnosti registračních algoritmů [1-3]. Úkolem studenta
bude implementovat modul do knihovny ITK, který umožní použít metodu
odhadování přesnosti pro velkou část registračních algoritmů
implementovaných v ITK. Student může vycházet z implementace metod
[1-3] v jazyce Ocaml.

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace připravená a poskytnutá k začlenění do knihovny ITK,
popis metody v textové podobě. Součástí práce by dále mělo být
experimentální ověření výsledků metody u 3D dat na datech kde je
výsledek registrace známý (např. databáze RIRE [4], a NIREP [5]). V
případě úspěšné realizace možnost publikace na některé mezinárodní
konferenci, eventuelně i v odborném časopise. Možnost pokračování
ve formě doktorského studia.
Literatura:1. Jan Kybic. Fast no ground truth image registration accuracy evaluation: Comparison of bootstrap and Hessian approaches. In Proceedings of ISBI, 2008. 2. Jan Kybic and Daniel Smutek. Image registration accuracy estimation without ground truth using bootstrap. In R. Beichel and M. Sonka, editors, CVAMIA: Computer Vision Approaches to Medical Image Analysis, number 3117 in Lecture Notes in Computer Science, pages 61-72. Springer, May 2006. 3. Jan Kybic. Two Methods for Image Registration Uncertainty Estimation without Ground Truth. (doda vedoucí práce)
Realizace:kod v matlabu
Vypsáno dne:23.09.2008