Seznam

Téma:Od registrace dvojic obrazku k registraci sekvenci
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Registrace videosekvencí slouží pohybového
pole mezi jednotlivým obrázky sekvence. Optimalizace pohybového pole
pro všechny obrázky najednou je velmi časově náročná, registrace po
dvojicích zase nevyužívá všechny informace. Udělejte rešerši
existujících metod registrace sekvencí. Teoreticky analyzujte
problém získání celkové registrace za pomoci párových registrací,
navrhněte optimální strategii, metodu implementujte a její funkčnost
ověřte. Můžete využít existujících párových registračních metod
(např. z ITK toolboxu) a zejména metod poskytujících informace o
přesnosti registrace [1]. Výsledky experimentálně porovnejte
s klasickými metodami registrujícími globálně celou sekvenci [2].

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace, popis metody v textové podobě a statisticky zpracované
experimentální výsledky. V případě úspěšné
realizace možnost publikace na některé mezinárodní konferenci,
eventuelně i v odborném časopise. Možnost pokračování ve formě
doktorského studia.
Literatura: 1. Jan Kybic. Fast no ground truth image registration accuracy evaluation: Comparison of bootstrap and Hessian approaches. In Proceedings of ISBI, 2008. 2. Mar
Vypsáno dne:23.09.2008