Seznam

Téma:Rekonstrukce obrazu z ultrazvukového RF signálu
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Seznamte se s procesem vytvoření obrázku v B-módu z RF (radio
frequency) signálu [1-2] a tento postup implementujte. Budete pracovat
s ultrazvukovým skenerem EchoBlaster firmy Telemed s RF výstupem.
V návaznosti na přechozí práce dořešíte automatizované řízení
skeneru a digitalizační karty a vytvoříte demonstrační aplikaci
schopnou vygenerovat obraz v B-módu z RF signálu. Výsledek
porovnejte s obrazem vygenerovaným software dodávaným s přístrojem.
Rekonstrukce může probíhat off-line.

Vytvoření funkční implementace standardního zpracování
ultrazvukového signálu je nutným předpokladem navazujících prací
směřujících ke vyvinutí vylepšeného postupu.


Hlavním výstupem práce bude dobře dokumentovaná a funkční
implementace rekonstrukčního algoritmu ve formě samostatně
použitelné knihovny a demonstrační aplikace. Možnost pokračování ve formě
doktorského studia.
Literatura:1. Shung, Smith, Tsui: Principles of Medical Imaging. Academic Press, 1992. 2. Angelsen. Ultrasound Imaging. Emantec, 2000
Vypsáno dne:23.09.2008