Seznam

Téma:Získání informace o pohybu z ultrazvukového RF signálu
Vedoucí:Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis: Získání informace o pohybu (pohybového pole) je prvním krokem k
ultrazvukové elastografii, která se zabývá zobrazováním tuhosti
tkání pro diagnostické účely. RF (radio frequency) signál umožňuje
mnohem lepší odhad pohybu v axiálním směru než standardní odhad z
pixelů obrázku. Seznamte se s existujícími metodami odhadu pohybu z
RF signálu [1] založenými na block matching. Upravte metody typu
'optical flow' [2] pro vysoce neizotropní vzorkování RF signálu.
Metodu lze rozšířit i o odhad lokální přesnosti, který bude užitečný
pro další zpracování.

Výsledky obou metod porovnejte.

Můžete vycházet z existujících implementací v jazyce Ocaml.

Výsledkem práce by měla být dobře dokumentovaná a funkční
implementace, popis metody v textové podobě a experimentální ověření
vlastností metody. V případě úspěšné realizace možnost publikace
na některé mezinárodní konferenci, eventuelně i v odborném časopise.
Možnost pokračování ve formě doktorského studia.
Literatura: 1. Elisabeth Brusseau, Jan Kybic, Jean-Fran
Vypsáno dne:23.09.2008