Seznam

Téma:Modelování v Matlab -Simulinku
Vedoucí:Doc. Ing. Vladimír Eck CSc.
Vypsáno jako:Bakalářská práce
Popis:V prostředí Matlab - Simulinku je pro výukové účely k diposici katalog biomodelů. Systém je otevřený a připravený pro rozšiřování o další biomodely. Zvláště žádanými modely jsou biomodely využívající fuzzy a neuro toolboxy.
Pokyny:1. Navrhněte vhodné modely na bázi fuzzy a neuro toolboxu.
2. Vnořte je programově do katalogu biomodelů
3. Vytvořte demo verze.
Vypsáno dne:05.09.2011