Seznam

Téma:Projekt EEGLab
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Oponent:Václav Gerla
Popis:
==============
=NEAKTIVNI TEMA=
==============
(vypsano 2011)

Cílem práce je rozšíření programu EEGLab vyvíjeného v rámci skupiny BioDat. Program dokáže v realném čase vizualizovat měřený EEG signál a také jeho spektrální či statistické charakteristiky. Také dokáže provádět základní analýzy EEG signálů. Další rozvoj je spojen s přidáním mechanismů sloužícím k selekci jednotlivých příznaků, výpočtu hemisférických asymetrií a schopnost odečítat bazální aktivitu od měřeného signálu.
Pokyny:Student má přístup ke zdrojovému kódu (C++) současné verze programu EEGLab, který po domluvě s vedoucím práce doplní o nové moduly. Tato práce může být podpořena zvláštním stipendiem.
Realizace:C++
Vypsáno dne:01.02.2011
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce