Seznam

Téma:Automatické vyhodnocování algoritmů počítačového vidění
Vedoucí:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Nedílnou součástí výzkumu algoritmů počítačového vidění je schopnost
rychle a automaticky vyhodnocovat výsledky. To vyžaduje (i) tzv ground
truth, tj. obrazová data opatřená znalostí pravdy (např. přítomnost
objektů na daných pozicích pro úlohu detekce) a (ii) metriku
popisující kvalitu výsledků. Získávání ground truth je časově velmi
náročné proto se často volí poloautomatická metoda, kdy člověk pouze
opravuje/doplňuje automaticky pořízené výsledky. Vhodné měření kvality
výsledků je také netriviální problém, například vyhodnocování kvality
algoritmu pro detekci a sledování mnoha podobných objektů (např. lidí
ve videosekvenci) může měřit počet záměn trajektorií, počet
nenalezených objektů či počet falešných detekcí.

Navrhněte vhodnou metriku pro měření kvality algoritmů detekce
sledování a vhodnou metodu pro získávání ground truth. Řešemí
naimplementujte nejlépe v prostředí MATLAB.
Pokyny:Nastudujte metody automatického vyhodnocování např. [1]. Navrhněte vhodnou metriku pro měření kvality algoritmů detekce sledování a vhodnou metodu pro poloautomatické získávání ground truth. Řešení naimplementujte nejlépe v prostředí MATLAB.
Literatura:[1] Keni Bernardin and Rainer Stiefelhagen, Evaluating Multiple Object Tracking Performance: The CLEAR MOT Metrics, EURASIP Journal on Image and Video Processing Volume 2008
Realizace:kod v matlabu
Vypsáno dne:28.05.2010