Seznam

Téma:SW / HW pro diagnostiku a rehabilitaci pohybového aparátu člověka
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Oponent:Pavel Ďěd (Ing, Ph.D.)
Popis:(Zadání bude vytvořeno zcela podle vzájemné dohody a schopností a zájmu řešitele.)
S rozvojem elektroniky (mobilní telefony, pohybová čidla) lze vytvořit celkem jednoduché zařízení snímající pohyb člověka (převážně chůzi, nebo hlavní tělesní cviky) a tím vytvořit vcelku jednoduché zařízení nejen pro detekci pohybových poruch, ale rovněž i pro dohled nad správným rehabilitačním postupme. Cílovou skupinou jsou lidé po operacích nohou, pánve, po těžkých úrazech, nebo mozkových příhodách.
(Použité nástroje / technologie: mobilní telefon, akcelerometr / gyroskop / magnetometr, ARM, Matlab, Open CV, .NET C#, ...)

(novakpe@labe.felk.cvut.cz / novakpe@fel.cvut.cz)
Realizace:SW / HW
Vypsáno dne:05.10.2017