Seznam

Téma:Tvorba modulů pro robotický simulátor iCub
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Student se seznámí s robotickou platformou iCub a jejím simulačním softwarem iCubSim. Po prozkoumání stávajících modulů sloužících k modelování jednotlivých kognitivních funkcí (pozornost, vnímaní, paměť, orientace, rozhodování, ovladání motoriky) vytvoří vlastní komponenty pro tento systém. Ty budou následně otestovány v simulátoru. Student si může vybrat vhodnou testovací úlohu
Literatura:www.robotcub.com
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:26.01.2012