Seznam

Téma:Implementace Neural Modeling Fields
Vedoucí:Mgr. Michal Vavrečka Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Karla Štěpánová
Popis:Cílem práce je implementovat rovnice popsané v pracích L. Perlovského. Jedná se o Neural Modeling Fields a MLANS. Popsané metody jsou podobné neuronovým sítím, oproti kterým mají výhodu, že si dokáží poradit i se vstupy s vysokou kombinatorickou komplexitou. Student provede implementaci ve zvoleném pogramovcím jazyku a otestuje metodu na vysokorozměrných datech
Literatura:Perlovsky, L.I., Kozma, R., Eds. (2007). Neurodynamics of Higher-Level Cognition and Consciousness. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany. Perlovsky, L.I. (2001). Neural Networks and Intellect: using model-based concepts. Oxford University Press, New York, NY (3rd printing).
Realizace:matlab, SW projekt
Vypsáno dne:26.01.2012