Seznam

Téma:Navigace ve vnitřním prostředí pro Android
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Cílem práce je implementovat navigaci založenou na detekci SURF příznaků v obraze pro operační systém Android. Práce se bude implementovat pro mobilní zařízení založená na procesoru Tegra 3. Student implementuje algoritmus pro detekci SURF příznaků pro procesor Tegra3 a navigační algoritmus, který bude provádět fůzí inerciálních senzorů a SURF příznaků.
Pokyny:Seznamte se s knihovnou BoofCV. Přeneste algoritmy pro detekci SURF příznaků pro systém Android a ověřte výpočetní náročnost na procesorech Tegra 3. Dále se seznamte se zpracováním inerciálních senzorů a navrhněte uživatelské rozhraní pro navigaci ve vnitřním prostředí.
Vypsáno dne:19.09.2012