Seznam

Téma:Aplikace pro učení se libovolnému jazyku pomocí obrázkové databáze
Vedoucí:
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Popis:Student vytvoří aplikaci, která je schopná sloučit dotazy ze slovníkové databáze a propojené obrázkové databáze. Ty slouží k učení se slovíček cizího jazyka pomocí obrázků. Obrázku i slova jsou prezentovány na obrazovce a následně pomocí zvoleného programu na převod do mluvené podoby vyslovovány. Základní verze programu slouží pouze k učení se slovíčkům, rozšířená verze umožní spefické učení podle kategorií, zkoušení, vyhodnocování efektivity apod.
Pokyny:student prostuduje současné systémy pro učení se jazyka a zhodnotí jejich silné a slabé stránky, následně navrhne vlastní řešení které naprogramuje pro zvolenou platformu (Web, Android, iOS).
Realizace:Web, Android, iOS
Vypsáno dne:07.10.2012