Seznam

Téma:Smart Grid: Computer Analysis of Electricity Distribution Data
Vedoucí:Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Use an intelligent method for processing selected electricity distribution datasets.
Pokyny:Use a selected intelligent method for processing selected electricity distribution datasets. The particular dataset will be provided.
Realizace:code and experiments
Vypsáno dne:27.10.2012