Seznam

Téma:Zpracování očních pohybů dyslektických dětí
Vedoucí:Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D., Ing. Martin Macaš Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt
Oponent:Ing. Vratislav Fabián Ph.D.
Popis:Dyslexie se řadí mezi tzv. specifické poruchy učení, mezi které patří také např. dyskalkulie nebo specifická neschopnost naučit se počítat. Specifické poruchy učení můžeme pak chápat jako podmnožinu lehkých mozkových disfunkcí. Při mnoha experimentech se záznamy očních pohybů bylo zjištěno, že oční pohyby u lidí s poruchami čtení vykazují určitá specifika jako např. zvýšený počet regresí. Cílem práce je zpracování očních pohybů a jejich klasifikace na populaci předškolních dětí, kdy je velmi důležité diadnostikovat možnou dyslexii co nejdříve.

Pokyny:1) Navrhněte a implementujte vhodné parametry popisující dynamiku očních pohybů
2) Navrhňete klasifikační metodu pro diagnostiku dyslexie
3) Visualizujte výsledky ve formě vhodné por lékaře
Literatura:1) M.Vyhnálek, Oční pohyby u specifických vývokových dyslexií, Čes a slov. Psychiat., no.5,pp.256-260,2006 2) R.L.Peterson Developmental dyslexia, Lancet, vol.379,2012 3) George Th. Pavlidis, PhD, Eye Movements in Dyslexia – Their Diagnostic Significance,Journal of Learning Diabilities, Vol.18, No.1, 1985
Realizace:kód v Matlabu
Vypsáno dne:14.02.2013