Seznam

Téma:Korekce vlivu pohybu hlavy při měření očních pohybů
Vedoucí:Vratislav Fabián; Garant: Ing. Martin Macaš Ph.D., Doc. Ing. Daniel Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce
Oponent:Martin Dobiáš
Popis:Při měření očních pohybů při čtení textu na monitoru dochází, obzvláště u dětí, k pohybu hlavy, se kterým náš stávající měřící systém nepočítá. Cílem této práce je proto transformovat signál očních pohybů tak, aby pohyb hlavy neovlivnil mapování polohy zornice na stimul.
Pokyny:Vytvořte systém pro detekci a výpočet změny polohy hlavy z obrazu scénické kamery umístěné na hlavě.

Navrhněte a implementujte korekci vlivu pohybu hlavy na signál očních pohybů měřený kamerou, která je také umístěna na hlavě.

Předpokladem úspěšného řešení diplomové práce je schopnost použít základní matematické nástroje týkající se transformací souřadnic apod. a také dobrá znalost nějakého programovacího jazyka. Součástí řešení je také zajímavá spolupráce s komerční sférou.
Literatura:Holmqvist(2011): Eye Tracking - A comprehensive guide to methods and measures. Další literatura bude dodána.
Realizace:Kód a formální popis pomocí rovnic
Vypsáno dne:19.02.2013