Seznam

Téma:3D printer testing
Vedoucí:Ing. Martin Matoušek Ph.D., Ing. Jan Čech Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Proveďte rešerši aktuálních 3D tiskáren na trhu. Zvolte model vhodný pro 3D tisk modelů pořízených metodami 3D počítačového vidění. Tiskárna bude v průběhu semestru zakoupena.

Implementujte metodu přípravy 3D modelů z obvyklých formátů (VRML a pod) do formátu vhodného pro tisk. Otestujte kvalitu výstupu na dodaných 3D modelech, kvalitativně porovnejte s existujícími modely realizovanými metodou rapid prototyping.

Otestujte možnosti automatického vytvoření 3D modelu z fotografií (3D rekonstrukce) a jeho následného tisku. Pro 3D rekonstrukci využijte dostupný software na pracovišti, případně dostupný open-source.
Realizace:Zprávy + software
Vypsáno dne:14.02.2017
Max. počet studentů:4
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce