Seznam

Téma:Optimalizace parametrů pro model finančního trhu se zpětnými vazbami
Vedoucí:Bohumil Stádník; Garant: Prof. Dr. Ing. Jan Kybic
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Popis:Cílem práce je zvolit vhodnou metodu a provést optimalizaci parametrů pro komplexní model vývoje tržní ceny likvidních investičních instrumentů, který je popsán např. v Stádník 2011, 2012, 2013, 2014.
Model zahrnuje účinky zpětných vazeb a dokáže simulovat projevy, jako jsou odchylky od normality v distribuci ceny/výnosu, popřípadě shluky volatility ceny.

Pokyny:Řešitel by měl v práci jednak popsat  moderní  modely  chování likvidních  finančních  trhů  a dále pro výše uvedený model navrhnout  vhodný  způsob optimalizace parametrů, teoreticky ho  popsat  a  následně  realizovat  pomocí  vhodného  nástroje.  Parametry  by  měly  být optimalizovány  pro  vybraný  likvidní  investiční  instrument  (akcie,  dluhopisy,  měnové  páry, deriváty,  úrokové  sazby)  a  vhodnou  časovou  frekvenci  pro  sběr  datových  vzorků s přihlédnutím ke spolehlivosti modelu.

Příslušná  empirická  data  pro  optimalizaci  budou  řešiteli  poskytnuta  vedoucím  práce z databáze Reuters, popřípadě z jiných informačních zdrojů.
Literatura:Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 307­327. Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A.(2001). Market Liquidity and Trading Activity, The Journal of Finance, 56(2), 501–530. Cont, R. (2005). Volatility Clustering in Financial Markets: Empirical Facts and Agent–Based Models, A Kirman & G Teyssiere (eds.): Long memory in economics, Springer. Engle, R. F. (1995). ARCH: Selected Readings. Oxford, UK, Oxford University Press. Fama, E. (1965). The Behavior of Stock Market Prices, The Journal of Business, Vol. 38, No. 1. (Jan., 1965), pp. 34­105. Hsieh, D. A. (1991). Chaos and Nonlinear Dynamics: Application to Financial Markets. Journal of Finance, 46, 1839–1877. Mandelbrot, B. (1963). The Variation of Certain Speculative Prices, The Journal of Business, Vol. 36, No. 4, pp. 394­419. Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1995). Predictability of stock returns: Robustness and economic significance, Journal of Finance, 50,1201­1228. Rey, D. M., & Schmid, M. M. (2007). Feasible momentum strategies: Evidence from the Swiss stock market, Financial Markets and Portfolio Management, 21(3), 325­352. Stádník, B. (2011a). Dynamic Financial Market Model and Its Consequences. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2062511. Stádník, B. (2011b). Explanation of S&P500 Index Distribution Deviation from a Gaussian Curve (Dynamic Financial Market Model), Journal of Accounting and Finance, 11(2), USA, North American Business Press. Stádník, B. (2012). Testing of Market Price Direction Dependence on US Stock Market, Business, Management and Education, 10(2), Vilnius Gediminas Technical University. Stádník, B. (2013a). Market Price Forecasting and Profitability ­ How To Tame Random Walk? Verslas: Teorija ir Praktika / Business: Theory and Practice, 14(2), 166­176. Stádník, B. (2014). Spring Oscillations within Financial Markets, Procedia ­ Social and Behavioral Sciences Stádník, B. (2014b). Complex Model of Market Price Development. Working Paper Vacha, L., Barunik, J., & Vosvrda, M. (2009). Smart Agents and Sentiment in the Heterogeneous Agent Model, Prague Economic Papers 2, Praha. Witzany, J. (2013). Estimating Correlated Jumps and Stochastic Volatilities, Prague Economic Papers, 2, 251­283.
Realizace:SW prototyp
Vypsáno dne:12.03.2014