Seznam

Téma:Kontaktní průzkum terénu robotickou rukou
Vedoucí:Doc. Ing. Karel Zimmermann Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:V Centru Strojového Vnímaní (CMP) na Katedře Kybernetiky vyvíjíme v rámci Evropského projektu TRADR robota záchranáře (http://cmp.felk.cvut.cz/demos/robotics/mobile-robots). Jednou z důležitých funkcionalit je odhad tvaru terénu před robotem v případě kdy ostatní senzory terén nevidí (např. kvůli hustému kouři, či velké odrazivosti povrchu). Navrhněte a prakticky ověřte algoritmus pro kontaktní průzkum terénu pomocí robotické ruky (Jaco Kinova Arm, http://kinovarobotics.com).
Realizace:kod v MATLABu
Vypsáno dne:15.09.2014