Seznam

Téma:Mobilní rozhraní pro plánovač projektů Plantac
Vedoucí:Mgr. Miroslav Blaško Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Plantac je proprietární webová aplikace pro plánování času a nákladů projektů. Aplikace běží na platformě Java EE a pro vizualizaci využívá framework ZK. Cílem projektu je vytvořit alternativní uživatelské rozhraní, které zpřístupní vybrané funkce systému Plantac na mobilních zařízeních.
Pokyny:1) Seznámit se s webovou aplikací Plantac a jejími možnostmi.
2) Vytvořit návrh mobilního uživatelského rozhraní pro vybrané funkce systému Plantac.
3) Implementovat navržené rozhraní jako mobilní aplikaci pro iOS nebo Android.
4) Pro implementované funkce vytvořit automatizované testy a dokumentaci.
Literatura:Dodá na vyžádání vedoucí práce.
Realizace:SW projekt
Vypsáno dne:15.02.2015
Max. počet studentů:5
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce