Seznam

Téma:Vizuální lokalizace bezpilotních helikoptér
Vedoucí:Ing. Tomáš Báča
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Bezpilotní letouny, v podobě helikoptér s více rotory, jsou dnes běžně objektem zájmu výzkumných skupin. Automatické řízení a plnění úkolů však vyžaduje znalost pozice helikoptéry v prostoru a často také znalost o překážkách v prostředí. Problém lokalizace, tedy určení polohy helikoptéry, je aktuálním tématem na poli výzkumu zpracování obrazu. Cílem této práce je nastudovat a realizovat metodu vizuální odometrie SVO na jednočipovém počítači Raspberry Pi. Systém by měl přispět ke zlepšení řízení bezpilotního letounu. Dále je za cíl využít výstupů této metody ke tvorbě 3D mapy povrchu pod helikoptérou, která bude dále využita k vyhledání místa pro její automatické přistání. Součástí práce je integrace systému do hardware letounu a ověření funkčnosti pomocí reálných experimentů.
Vypsáno dne:06.05.2016