Seznam

Téma:Virtuální­ krejčovská panna
Vedoucí:Doc. Ing. Radim Šára Dr. Tech.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem projektu je navrhnout metody zpracování obrazu vhodné k
určení krejčovských rozměrů zákazníka z fotografie (fotografií). Jako
zdroj obrazů se předpokládá běžný fotoaparát (mobil), ale je možné
snímat obrázky v částečně kontrolovaném prostředí. Nalezení vhodné
jednoduché procedury snímání je jedním z předmětů práce. Změřené rozměry budou
vhodné i k tomu, aby se tvar krejčovské panny upravil na rozměry
zákazníka.

Pokyny:1. Analyzujte požadavky na snímání a na použité metody z hlediska
uživatele a z hlediska návrhu systému pro službu, která má být
součástí výběru zboží v systémech on-line prodeje.
3. Nalezněte vhodný kompromis mezi algoritmickou složitostí a
realizovatelností snímání a zpracování dat pro tento systém.
4. Zvolte vhodné metody zpracování sejmutých obrazů, metody
experimentálně implementujte a vyzkoušejte na několika příkladech.

Projekt je nejvhodnější pro studenty se zájmem o počítačové vidění nebo počítačovou grafiku. ښkol bude řešen ve spolupráci s externím startupem.
Literatura:Bude upřesněno.
Realizace:Experimentá„lní implementace typu proof of concept.
Vypsáno dne:31.08.2015