Seznam

Téma:Detekce významných bodů na tváři v reálném čase
Vedoucí:Ing. Vojtěch Franc Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce
Oponent:Ing. Martin Urban, PhD.
Popis:Detekce významných bodů na tváři je důležitá a v současnosti ne zcela vyřešená úloha počítačového vidění, s mnoha aplikacemi. Cílem práce bude vylepšit a implementovat detektor navržený v článku [Cech-ICPR2014]. Vylepšení se týká použití nové metody pro rychlý výpočet lokálního odhadu pozic bodů a jejich efektivní kombinace s 3D modelem tváře, které umožní zpracování obrázků v reálném čase.


Pokyny:- Seznamnete se s detektorem popsaným v článku [Cech-ICPR2014].
- Implementujte metodu pro učení lineárního regresoru pozice bodu z obrázku.
- Integrujte lineární regresor do existujícího 3D detektoru.
- Otestujte nový detektor na reálných datech.

Data, kódy a popis nové metody dodá vedoucí.
Literatura:J. Cech, V. Franc, J.Matas: A 3D Approach to Facial Landmarks: Detection, Refinement, and Tracking. International Confernece on Pattern Recognition. 2014.
Vypsáno dne:29.09.2015