Seznam

Téma:Vzájemná poloha létajících dron
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Drony pohybující se ve formaci potřebují znát svoji polohu s ohledem na ostatní drony. V současné době jsou drony skupiny MRS vybaveny všesměrovou kamerou, která je sestavena ze skupiny 4 kamer.
Cílem práce je navrhnout značky, které jednotlivé drony ponesou a algoritmy pro jejich detekci a sledování v obraze. Algoritmus musí být dostatečně stabilní a musí umět přecházet mezi jednotlivými kamerami jedné drony.
Vypsáno dne:14.10.2015