Seznam

Téma:Analýza pohybu létajících dron
Vedoucí:RNDr. Petr Štěpán Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Pro analýzu algoritmů ovládajících létající drony je důležité umět detekovat polohu jedné i více dron v prostoru.
V současné době využíváme analýzu video záznamů experimentů ze dvou kamer ve kterých jsou detekovány specifické tvary na dronách.
Cílem této práce je navrhnout detekci dron, která bude nezávislá na otočení drony vzhledem ke kameře, navržený algoritmus implementovat a otestovat jeho p\v{r}esnost a robustnost.
Vypsáno dne:14.10.2015