Seznam

Téma:Základní pohybová diagnostika / rehabilitace
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Po různých úrazech (pády, autonehody, na lyžích) nebo operacích (klouby, kyčle, páteř) pohybového aparátu je potřeba pohybové schopnosti člověka objektivně zhodnotit a rovněž kontrolovaně rehabilitovat (cvičit).
V současné době jsou snadno dostupné senzory pro detekci pohybu (samostatné nebo v telefonu), které lze k tomuto účelu velmi snadno využít.
Úloha tedy spočívá ve využití minimálního množství pohybových senzorů (speciální nebo v telefonu) umístěných vhodně na těle člověka pro detekci a hodnocení od jeho pouhé chůze až po celkem složitější pohyby.
(https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2018/)
Pokyny:Postup by měl být od nejjednoduššího návrhu a to připevnění mobilního telefonu s pohybovým senzorem na tělo člověka pro měření základnách parametrů chůze (rychlost, houpavost, symetričnost, postup únavy, ...) buď v telefonu nebo s přenosem do stolního PC.
Přesnější varianta by měla obsahovat pohybový sensor (např. MPU 9550 + ARM) s přenosem dat do PC, ukládáním a hodnocením. Pohybové senzory mohou být dva (každá noha).
Sofistikovaná varianta by měla obsahovat několik senzorů (tělo, nohy, ruce) pro detekci celkového pohybu člověka, například při chůzi do / ze schodů.
Jedná se o návrh a ověření principů činnosti takovéhoto zařízení. Navržené zařízení není určeno pro přesná měření, ale pro pohybovou rehabilitaci pod dohledem nebo v domácím prostředí.
Vyjmenované detekované činnosti pohybu jsou pouze ilustrativní.
(Senzory a vývojové desky ARM spolu se základními projekty budou poskytnuty.)
(https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2018/)
Literatura:Požadavky a výstupy obdobných projektů získaných z článků této problematiky Realizace obdobných projektů nalezených na WWW Návody na použité technologie (.NET C#, C/C++) (https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2018/)
Realizace:HW (ARM, MEMS), SW (.NET C#, WPF)
Vypsáno dne:06.02.2018
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce