Seznam

Téma:Rehabilitační pohybová cvičení
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D.
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Lidé po těžkých úrazech (lyže, motorky), nebo lidé po mozkových příhodách mají velké problémy s pohybem (nejčastěji i celého těla). Tito lidé docházejí do rehabilitačních ordinací avšak ne dostatečně často a tam musí být ještě navíc kontrolovány odborným personálem. Naskýtá se tedy možnost vytvořit jednoduché zařízení, které by bylo schopno nejen „detekovat / měřit“ vykonávaný pohyb, ale rovněž jej „předcvičovat“ a tím poskytnou možnost například domácí pohybové rehabilitace s objektivním hodnocením stavu.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2016/ProjektTymu2016.pdf
Pokyny:Úkol tedy spočívá v návrhu a vytvoření takovéhoto zařízení:
- Několik jednoduchých zařízení umístěných na těle člověka (STM32F030 CortexM0 + MPU 6050 až 9255 6-9osí senzor pohybu) pro snímání pohybu. Pro účely této práce pouze na horní části těla: trup, hlava a ruce.
- Jednoho sběrného zařízení (STM32L152/429, případně STM32F103) pro snímání pohybu na hrudí člověka s přenosem dat za účelem zpracování / ukládání (USB, BlueTooth).
- Obslužný SW (MS .NET Framework C# s WPF):
o Zobrazující aktuální stav postavy ze senzorů (pro vizualizaci).
o Umožňující záznam vykonávaného pohybu (pro hodnocení).
o Poskytující možnost zobrazení předcvičující figuríny (samostatné cvičení s kontrolou).
Při řešení se bude vycházet z dřívější obdobné vytvořené varianty. Budou použity novější technologie (procesory / senzory) a zapracovány původně získané poznatky.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2016/ProjektTymu2016.pdf
Vypsáno dne:16.02.2016
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce