Seznam

Téma:Úlohy pro detekci a léčbu dyslexie
Vedoucí:Ing. Petr NIT Novák Ph.D., Ing. Martin Holub
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Různé formy dyslexie (stručně řečeno jde o typy poruch čtení / psaní) jsou stále více rozšířeny u malých dětí. Tyto poruchy se ne zrovna dobře detekují (projevují se občas, pouze určité případy, …) a i jejich léčba není snadná (dlouhodobé, nutnost individuálního přístupu). Existuje několik typů úloh pro detekci a léčbu těchto poruch. Ty však mají tyto největší nevýhody:
- Úlohy jsou (nejčastěji) papírové, tím je omezena variabilnost a opakované používání ztrácí smysl.
- Porucha se nemusí projevit právě v okamžiku návštěvy u lékaře a tím může být přehlédnuta (případně ji přehlédne lékař při kontrola mnoha testů od mnoha pacientů).
- Pro léčbu existuje pouze omezený počet a to velmi jednoduchým možností.

https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2016/ProjektTymu2016.pdf
Pokyny:Úkol tedy spočívá v návrhu a tvorbě sady (pouze dotykové ovládaných) úloh pro detekci a léčbu dyslexie (počet úloh bude dohodnut podle jejich složitosti). Půjde zejména o tyto typy úloh:
- Zobrazení mnoha obrázků s určením odlišného / odlišných (obrázky načítat ze souborů, možnost doplnění, automatické rozmístění, …).
- Úlohy založené na obtahování písmen / textu.
- Úlohy založené na skládání plochy / obrázků z malých kousků.
- Simulace čtení textu pomocí průsvitného okénka s různými modifikacemi (rychlost posuvu, velikost okénka, zobrazení okolního textu, …).
Jde tedy o vytvoření pouze několika základních úloh (3 - 4), kde nastavením jejich parametrů se docílí kolekce velkého množství na první pohled rozdílných úloh. Toto je tedy hlavním cílem práce. Základní prostředí pro tvorbu úloh (snížení pracnosti, jednotný vzhled) bude poskytnuto.
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/ProjektTymu/2016/ProjektTymu2016.pdf
Vypsáno dne:16.02.2016
Max. počet studentů:6
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce