Seznam

Téma:Autonomní kooperovaný sběr objektů skupinou kooperativních helikoptér
Vedoucí:Ing. Martin Saska Dr. rer. nat.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce bude navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit systém pro řízení formace helikoptér s vizuální zpětnou vazbou, který umožní autonomně uchopit relativně lokalizovaný velký předmět. Student bude během práce řešit identifikaci modelu helikoptéry, řešit plánování pohybu a navrhovat vhodné zpětnovazební řízení a ovládání palubního mechanismu pro uchopení jednotlivých předmětů. Práce bude využívat systém, který byl vyvinut pro mezinárodní soutěž v Abu Dhabi, kde prokázal největší efektivitu a robustnost http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc
Vypsáno dne:02.05.2017