Seznam

Téma:Manipulace s radioaktivním materiálem
Vedoucí:Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Oponent:Pavel Krsek
Popis:Při třídění radioaktivního odpadu je nutné uchopovat objekty různého tvaru i vlastností (oděvy, textil všeho druhu, pevné předměty), umisťovat je do měřicí stanice a pak je třídit na různé druhy. Cílem projektu je demonstrovat typické situace v laboratorním, radioaktivity prostém prostředí.

robot Clopema
Pokyny:Seznamte se s dvourukým průmyslovým manipulátorem CLOPEMA a jeho řízením.
Seznamte se s úlohou, kterou je třeba řešit.
Navhrněte vhodný algoritmus a implementujte ho.
Proveďte praktické zkoušky.
Dosažené výsledky zhodnoťte.
Literatura:Dodá vedoucí práce.
Realizace:SW v matlabu, C/C++, ROSu, experimenty, výzkumná zpráva
Vypsáno dne:13.09.2016