Seznam

Téma:Automatická analýza hmyzích lapačů
Vedoucí:Doc. Ing. Tomáš Svoboda Ph.D., Ing. Vladimír Smutný Ph.D.
Vypsáno jako:Diplomová práce,Bakalářská práce,Individuální projekt,Dobrovolná odborná práce,Semestrální projekt
Popis:Cílem práce je navrhnout snímací zařízení, především parametry kamery a algoritmus, který bude detekovat brouky. Zařízení bude vyrobeno externí firmou. K dispozici je již velké množství anotovaných dat pro vývoj algoritmu. Práce je vypisována ve spolupráci s firmou Leadingfarmers, která práci podpoří stipendiem.

Snímaná plocha je 20*20 cm v podobě žluté misky o výšce hrany cca 12 cm. Tvary můžou být různé. Kritická doba sledovaní pol. března až pol. května popřípadě konec května. Do misky se umisťuje jarová voda, která slouží jako detergent.
Velikost dospělce Blýskáčka je 2.3 mm. Snímací zařízení bude snímat celou lapací plochu a
mělo by minimalizovat zakrytí žluté lapací plochy, protože brouk je lákán žlutou barvou. Kvalita obrazu musí být dostatečná pro automatickou analýzu počtu i druhu lapených brouků. Pod miskou v nějaké odolné schránce by se nacházel modem se SIM kartou pro přenos dat. Vedle v misky, by se nacházel na dřevěném kolíku solární panel jako zdroj energie. Zařízení by automaticky zaznamenalo obraz a odeslalo k automatickému vyhodnocení 3-5 denně.

Pokyny:Zařízení by mělo být nasazeno již na jaře 2017. Zájemci hlaste se co nejdříve. Reálná data z prvního nasazení pomohou při experimentálním vyhodnocení práce.
Realizace:Návrh snímacího zařízení, SW prototyp řešení.
Vypsáno dne:03.10.2016