Seznam

Téma:Podpora výuky v laboratoři číslicových měřicích systémů
Vedoucí:Jakub Svatoš
Vypsáno jako:Práce v týmu a její organizace
Popis:Seznamte se se současným stavem problematiky výuky zpracování analogových signálů a jejich digitalizace.
Seznamte se s výukovým systémem TI Analog System Lab Kit PRO.
Na základě nastudovaných znalostí navrhněte a realizujte sadu laboratorních úloh využívající tento systém k výuce.Pokyny:Práce bude obsahovat nové zadání pro každou úlohu včetně teoretického rozboru a její softwarovou i hardwarovou podporu.
Při práci využijte výukovým systémem TI Analog System Lab Kit PRO a stávající hardwarové a programové vybavení laboratoře – NI Multisim a NI LabVIEW.
Literatura:[1] Vedral, J., Fischer, J.:Elektronické obvody pro měřicí techniku, ČVUT, Praha 1999. [2] Rao, K.R.K., Ravikumar, C.P.: Analog System Lab Kit PRO Manual, Mikroelektronika Ltd., 2013.
Realizace:Výukové materiály a návody ke cvičením
Vypsáno dne:31.01.2017
Max. počet studentů:3
Přihlášení studenti:
 

Upozornění: toto je závazné přihlášení. Zrušit ho může pouze vedoucí práce